top of page

​KONCERTY

01. Koncert

1. Otvárací koncert

22. augusta 2023 (utorok), 19:00 h,

Šámot (Kostol sv. Margity Antiochskej - chrám z 13. storočia pri Šamoríne)

 

Účinkujú:

Orsolya Korcsolán, husle, www.orsolyakorcsolan.com

László Nyári, husle, jeden z najvýraznejších huslistov svojej generácie. Jeho umelecký prejav charakterizuje hĺbavosť a virtuozita, prirodzená muzikalita a technická dokonalosť. Je laureátom viacerých domácich a medzinárodných interpretačných súťaží. Hrá na majstrovskom nástroji vyrobenom v Cremone r. 1726, ktorý kedysi patril svetoznámemu huslistovi Ede Zathureczkému;

Tamás Cseh, viola – sóloviolista Orchestra Slovenského národného divadla;

Ottó Kertész, violončelo – člen Kellerovho kvarteta, sóloviolončelista Komorného orchestra Franza Liszta, univerzitný docent Hudobnej akadémie F. Liszta v Budapešti;

Hiromi Cseh Ishiguri, klavír – japonská klaviristka

Nátán Sugár, klavír

Program:

Robert Dauber: Serenáda

Max Bruch: Kol Nidrei op. 47

Erich Korngold: "Veľa kriku pre nič" suita pre husle a klavír op. 11

Zikmund Schul: 2 chasidské tance pre violu a violončelo

Robert Schumann (1810-1856): Klavírne kvinteto Es dur op. 44. (1842)

Schumann venoval toto dielo svojej manželke Clare, ktorá bola taktiež skladateľkou a klaviristkou. Jedno z kľúčových diel komornej hudby, pilier dramaturgie koncertu v Šámote.

Dobrovoľné vstupné - na obnovu kostola.

bottom of page