top of page

KONCERTY

02. Koncert

2. koncert

24. augusta 2023 (štvrtok), 19:00 h, Komárno (Dôstojnícky pavilón)

Účinkujú:

Ivan Danko, sólohobojista Štátnej opery v Štuttgarte

Jozef Horváth – husle, koncertný majster Slovenskej filharmónie,

člen Moyzesovho kvarteta

Róbert Lakatos, viola

Boris Bohó – violončelo, koncertný majster Slovenskej filharmónie

Ladislav Fančovič, klavír, skutočný hudobný polyhistor, ktorý sa popri klasickej hudbe zaoberá aj jazzom, hrá na saxofóne, zakladateľ  Fats Jazz Band

Réka Kristóf, operná speváckavíťazka talentovej súťaže Virtuózi

Tamás Cseh, viola

​Hiromi Cseh Ishiguri, klavír

Program:

Théodore Dubois (1834-1927): Kvinteto pre klavír, hoboj a sláčikové nástroje F dur (1905)

​Johannes Brahms (1833-1897): Dva spevy pre spev, violu a klavír, op. 91

Brahms skomponoval toto dielo pre svojho priateľa, hviezdneho huslistu Josepha Joachima a jeho manželku Amalie.

 

Dôstojnícky pavilón.png

Vstupné 10€
 
predpredaj vstupeniek v pokladni MsKS Béni Egressyho Komárno
Rezervácia vstupeniek: 
ticket@mskskomarno.sk +421 905 892 579

bottom of page