top of page

​KONCERTY

05. Koncert

5. Koncert

Záverečný koncert

4. septembra 2023 (pondelok), 19:00, Bratislava (Slovenské národné divadlo)

Účinkujú:

Réka Kristóf, operná speváčka

Tamás Cseh, dirigent

Orchester Podunajského festivalu komornej hudby

(členovia orchestra Opery SND a umelci festivalu)

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Predohra k opere Figarova svadba K. 492. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Ária Grófky z opery Figarova svadba „Porgi amor“

Antonín Dvořák (1841-1904): Ária Rusalky "Měsíčku na nebi hlubokém"

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Symfónia č. 7 A dur op. 92

Na tomto koncerte nebude zastúpené zvyčajné veľké symfonické obsadenie. Pre menší počet sláčikových nástrojov sme sa rozhodli preto, aby sme zachovali autenticitu komorného hudobného prejavu.

Štvorčasťovú Symfóniu č. 7 A Dur op. 92 skomponoval Ludwig van Beethoven v rokoch 1811 a 1812, počas pobytu v českých kúpeľoch Teplice. Venoval ju svojmu priateľovi, grófovi Moritzovi von Friesovi.

 

 

bottom of page